پی گسترده

مطالب دیگر:
🔥پروژه درباره مدیریت پروژه🔥پروژه درباره مجتمع ورزشي و تفريحي (لواسان)🔥پروژه درباره كشور چين🔥پروژه مديريتي (مربوط به آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي )🔥پروژه آزمايشگاه مدار منطقي ( شناخت كاربردي Iptable)🔥پروژه درباره میدان شهدا (مشهد)🔥پروژه درباره نسبت های مالی تعهدی و نقدی🔥پروژه درباره نفت (آزمايشگاه مکانيک سيالات)🔥پروژه درباره ارائه روشی فازی برای شناسایی الگو های عددی فارسی🔥پروژه درباره ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران🔥فرمت خام زیبای سربرگ کانون وکلای دادگستری 🔥پاورپوینت موضوع هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم مدیریت هزینه🔥پروژه درباره مقاومت مصالح🔥پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک🔥پروژه مکانيک JET 400A🔥پروژه آمار (ميزان اجاره پرداختني به وسيله ي هر شهروند در طي يك سال)🔥پروژه درباره استاتیک🔥پروژه درباره تعاونی کشاورزی🔥پروژه درباره دیمکاری (سيستمهاي كشاورزي غرب)🔥پروژه درباره بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی شهرستان مشهد(سمینار)🔥پروژه درباره مدیریت زمان پروژه🔥پاورپوینت تاريخ فرآيند توسعه🔥پاورپوینت نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي🔥پاورپوینت نقش دولت در توسعه اقتصادي🔥پروژه درباره حسابداری پروژه تاسیس آموزشگاه
پی گسترده|50421734|yjob|bf|وای جِی|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پی گستردهقابل مشاهده می باشد

به پی‌هایی اطلاق می‌شود که بار چند ستون یا دیوار را که در ردیف‌ها یا امتدادهای مختلف قرار دارند به زمین منتقل می‌نمایند. پی گستره ممکن است به شکل دال مجموعه تیر_دال و... ساخته شود.

آموزش